Det har nå blitt innført endringer i ordningen med politiattester. Det nye ved ordningen er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for politiattest på eget skjema, gi dette til søkeren, for at søkeren deretter selv skal søke om attest. Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på internett, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben gjøre?
1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf
I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.
2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren.
3. Registrerer fremvist politiattest i sitt system.


Hva skal søkeren gjøre?
1. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
3. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget.
4. Vente på svar
5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

Er du folkeregistrert i Oslo, Asker og Bærum, Follo eller Østfold, er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da skal søknaden sendes til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Du finner adressen, samt informasjon om framgangsmåte for ikke-elektronisk søknad her:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

Tidligere søknadsskjema for politiattest:
https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_185.pdf